Условия за гаранционен сервиз, предоставян от Еко Мобилити

Еко Мобилити ЕООД в качеството си на производител или вносител за България, осигурява гаранция със срок 2 години за всички модели електрически скутери и велосипеди, произвеждани или внасяни от компанията, както и 1 година за батериите, с които същите са оборудвани. Срокът на гарацията започва да тече от датата на получаване на самия скутер/велосипед, удостоверена с писмен документ (касов бон, фактура, платежно нареждане).

1. Оторизирани гаранционни сервизи

Гаранцията, предоставяна от Еко Мобилити ЕООД е валидна само и единствено при условие, че всички ремонтни дейности през периода на гаранцията се извършват в оторизиран от Еко Мобилити сервиз.

Пълен списък с оторизираните сервизи е публикуван на сайта на Еко Мобилити (www.ecomobility.bg). Списък на оторизирани сервизи към датата на издаване на гаранционната карта, се съдържа в самата гаранционна карта.

2. Транспортни разходи

Транспортните разходи до/от оторизиран сервиз за извършване на гаранционно обслужване и/или ремонт, са за сметка на клиента.

3. Специфични гаранционни условия за електрически велосипеди

Части и компоненти, които се включват в гаранцията:

 • рамка - заварки, изкривяване
 • зъбни колела скорости
 • лагери
 • механизми на управление, позиционирани на кормилото
 • спирачки (без накладки)
 • предна ос
 • предна вилка (вкл. амортисьор)
 • верига
 • електромотор
 • контролер
 • PAS датчик
 • контролен дисплей
 • батерия (протичане, спад на капацитета под 50%)

Гаранцията не включва:

 • Аксесоари (чантичка, бутилка, огледала, светлоотразители и др.)
 • Консумативи (спирачни накладки, гуми - външна и вътрешна, винтили)
 • Подмяна на рамка, вилика и всички боядисани или хромирани части, които са наранени умишлено или по време на инцидент/удар
 • Резервни части или консумативи, износени при нормална употреба
 • Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице
 • Повреди, причинени в резултат на злоупотреба и/или несъвестна експлоатация
 • Повреда на електроника, причинена от претоварване при използване на неподходящи и несъответстващи консуматори (допълнителни ел. крушки, допълнителни звукови сигнализации и др.)
 • Счупени, заклинени или изкривени вследствие на удар или извън режимно натоварване външни части
 • Отваряне на кутията на контролера от клиента или от неупълномощено лице по какъвто и да е повод, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт и води до отпадане на гаранцията.

4. Специфични гаранционни условия за електрически скутери

Части и компоненти, които се включват в гаранцията:

 • шаси - заварки, изкривяване (освен в случаите на падане или удар)
 • електромотор
 • контролер
 • батерия (протичане, спад на капацитета под 50%)
 • скорости (жило, масур-газ)
 • лагери (предна,задна ос)
 • механизми на управление, позиционирани на кормилото
 • спирачки, спирачни апарати (без накладки)
 • предни и задни амортисьори

В гаранцията не се включват:

 • Аксесоари (огледала, светлоотразители, мигачи, фарове, пластмасови спойлери, крушки, стелки, седалка)
 • Консумативи (спирачни накладки, гуми)
 • Повреди, причинени в резултат на злоупотреба и/или несъвестна експлоатация
 • Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка, когато сглобяването не е извършено в оторизиран сервиз или оторизиран техник
 • Резервни части или консумативи износени при нормална употреба
 • Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от друго неоторизирано лице
 • Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупката на скутера
 • Повреда на електроника причинена от претоварване при използване на неподходящи и несъответстващи консуматори (допълнителни ел. крушки, допълнителни звукови сигнализации и др.)
 • Счупени, заклинени или изкривени вследствие на удар или извънрежимно натоварване външни части
 • Разглобяване на скутера от клиента или от неупълномощено лица по каквато и да е причина, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт и води до отпадане на гаранцията

Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка, когато сглобяването не е извършено в оторизиран сервиз или от оторизиран техник. Гаранцията не се счита за валидна при невъзможност да бъде представена валидна гаранционна карта и касова бележка (или фактура/платежно).  

Настоящите Условия са публикувани на интернет-страницата на Еко Мобилити ЕООД www.ecomobility.bg. Всеки клиент, закупил електрически скутер/велосипед директно от Еко Мобилити или от някой негов дистрибутор или поддиструбутор, декларира, че е запознат с настоящите Условия и е съгласен с тях.

Еко Мобилити не носи никаква отговорност при отказ от предоставяне на гаранционно обслужване от който и да било оторизиран сервиз, в случай че тези Условия са били междувременно актуализирани или допълнени и тази промяна е била публикувана на интернет-страницата на Еко Мобилити ЕООД www.ecomobility.bg, а Клиентът не се е запознал с направената промяна.