Електрически велосипед за 0 лева - условия на промоцията

Описание на промоцията

Промоцията дава възможност на всеки клиент на Еко Мобилити ЕООД, отговарящ на посочените условия за участие по-долу, да получи до 100% от заплатената цена за закупуване на електрически велосипед обратно. За целта при закупуване на електрически велосипед клиентът получава 10 талона за отстъпка, които може да раздаде на свои приятели и познати. Всеки път, когато някой от тези талони за отстъпка бъде използван за закупуване на електрически велосипед, клиентът, преотстъпил този талон, получава 10% от стойността на закупения от него велосипед - когато закупеният от ползвателя на талона велосипед е на същата или по-висока цена от този, закупен първончалния клиент; или 10% от стойността на велосипеда, закупен от ползвателя на талона, когато цената му е по-ниска.

Първи пример: Андрей закупува електрически велосипед TDE11Z 250W на стойност 1649.00 лв и получава 10 талона за отстъпка, които може да раздаде на свои приятели. Андрей дава на своя приятел Стоян един от талоните за отстъпка и Стоян закупува електрически велосипед TDE11Z 500W на стоиност 1949.00 лв. С талона за отстъпка Стоян получава 5% отстъпка и заплаща само 1851.55 лв. Андрей от своя страна получава бонус в размер на 10% от стойността на закупения от него велосипед (10% от 1649.00 лв) или 164.90 лв.
Така, когато и останалите 9 приятели на Андрей се възползват от получените талони, Андрей ще получи обратно пълната сума, платена за електрическия велосипед - 1649.00 лв и така Андрей получава електрически велосипед за 0 лева.

Втори пример: Андрей дава талон на друг свой приятел - Краси, който закупува сгъваем елелтрически велосипед TDN18Z на цена 1599.00 лв. Краси получава 5% отстъпка и заплаща 1519.05 лв, а Андрей получава обратно 10% от стоиността на закупения от Краси велосипед, т.к. неговата цена е по-ниска от закупения от Андрей. Така Андрей получава обратно 159.90 лв.

Накратко - ако и 10-те талона, които раздадете доведат до закупиване на електрически велосипеди, които са на същата или по-висока цена от закупения от вас, вие получавате обратно 100% от заплатената от вас сума и получавате електрически велосипед за 0 лева.

Кой може да участва?

В настоящата промоция може да участва всеки клиент на ЕКО МОБИЛИТИ ЕООД, закупил един от следните модели, предлагани от фирмата:

  • Спортен електрически велосипед TDE11Z 250W
  • Спортен електрически велосипед TDE11Z 500W
  • Сгъваем електрически велосипед TDN18Z 250W

За да участва в промоцията, клиентът е необходимо да заяви желанието си, попълвайки регистрационна карта и предоставяйки необходимите данни, свързани с получаването на промоционалната отстъпка.

Валидност на талоните за отстъпка

Всеки талон за отстъпка има валодност посочена на самия талон. Талоните са валидни поне 6 (шест) месеца след датата на закупуване на електрически велосипед. След изтичане на валодността на талоните, те не могат да бъдат използвани за получаване на отстъпка.

Как получавате обратно вашите пари?

При закупуване на електрически велосипед клиентът попълва регистрационна карта и предоставя данни за плащане на получените бонуси по банков път или ако предпочита да не предоставя банкови детайли на този етап, може да отбележи това свое желание да предостави тези данни на по-късен етап, когато има натрупани такива бонуси.

Кога получавате своите бонуси?

Бонусите се изплащат в 30 дневен срок след като бъде закупен електрически велосипед с предоставен от клиента талон.